1
Talent en Loopbaanontwikkeling
2
Stress en Snijvlakzaken
3
Persoonlijke Presentatie

"Dit wil ik nog beter kunnen"

Denk je vaak dat je meer in je mars hebt? Of dat je meer uit je loopbaan zou kunnen halen als je je sterke kanten beter zou kunnen benutten? Door middel van talentcoaching help ik je je talenten beter te leren kennen en tot hun recht te laten komen in je werk. Ik reik je concrete en bruikbare instrumenten die je zullen ondersteunen bij het gebruiken van je talenten. Daarmee verhoog je duurzaam je werkplezier en je effectiviteit. Wil je investeren in je loopbaan en je professionele groei? Kijk dan verder bij pijler 1 of neem meteen contact op voor een vrijblijvende kennismaking via caroline@psycholoogencoach.nl.

"Ik wil hier greep op krijgen"

Loop jij er ook wel eens tegen aan? Laten we het een grens noemen, een belemmering of een blokkade. Misschien wel een die je vaker tegen komt. En je weet dat je om het opgelost te krijgen net een laag dieper moet kijken. Dit noem ik snijvlakzaken, omdat het om vraagstukken gaat die op het snijvlak liggen van je persoonlijke en professionele effectiviteit. Die uiten zich vaak in overbelasting en het gevoel de zaken niet meer op orde te hebben. Vind je dat het tijd is geworden om te investeren in je persoonlijke groei en die patronen nou eens echt aan te pakken? Kijk dan verder bij pijler 2 of neem meteen contact op voor een vrijblijvende kennismaking via caroline@psycholoogencoach.nl.

"Ik wil beter uit de verf komen"

Mag ik je even voorstellen aan jezelf? Een onlogische vraag op het eerste gezicht, maar ken jij jezelf goed genoeg om (je) goed te kunnen presenteren? Of het nu gaat om een sollicitatiegesprek, een assessment of om de presentatie van een project of onderzoek, het is een ware kunst om jezelf en je verhaal goed voor het voetlicht te krijgen. Wil je dit oefenen en een spiegel voorgehouden krijgen? Op een zodanig realistische manier dat je je niet alleen goed voorbereidt, maar ook groeit in je functioneren in het algemeen? Kijk dan verder bij pijler 3 of neem meteen contact op voor een vrijblijvende kennismaking via caroline@psycholoogencoach.nl.

1

Talent en Loopbaanontwikkeling

Je wilt meer uit je loopbaan halen en je werk beter laten aansluiten op wat je in huis hebt. We gaan werken aan het versterken van je competenties en de sterke kanten die je daarin hebt. In dit type coaching leer je (je) talenten optimaal in te zetten ten behoeve van je professionele groei. We werken bijvoorbeeld aan je sociale, communicatieve en beïnvloedingsvaardigheden en project-, time- en career management. Ik help je je sterke kanten in die competenties te benoemen en uit te vinden wat er nodig is om die te laten floreren. Essentieel voor je werkplezier en je duurzame inzetbaarheid. De wens om talenten beter tot hun recht te laten komen, is vaak sterk verbonden met loopbaan- en zingevingsvragen. Als dit bij jou ook zo is, dan gaan we in het traject ook op zoek naar jouw achterliggende drijfveren en waarden.

2

Stress en Snijvlakzaken

Je opereert in een uitdagende omgeving en loopt tegen vraagstukken aan op het snijvlak van persoonlijke en professionele effectiviteit. We verhogen je weerbaarheid, en vitaliteit, door te werken aan je zelf beeld en zelfvertrouwen. Samen versterken we je assertiviteit en stress- en zelfmanagement zodat je steviger komt te staan en zelfs onder druk in staat bent om te (blijven) presteren. Een coachingstraject naar aanleiding van snijvlakzaken wordt vaak ingezet ter voorkoming of vermindering van overbelasting en werkgerelateerde klachten. Dan kan het gaan om de gevolgen van overmatig perfectionisme, faalangst, onvermogen om grenzen aan te geven of jezelf zichtbaar te maken of een verstoorde werk-privé balans. Het kan ook zijn dat je uit een andere cultuur komt en dat je werk je (tijdelijk) naar Nederland heeft gebracht. Een dergelijke stap kan bijzondere uitdagingen met zich meebrengen waar ik je, vanuit mijn internationale oriëntatie en ervaring, bij kan helpen. Ik coach ook in het Engels.

3

Persoonlijke Presentatie

Er komt een (tweede) sollicitatiegesprek aan, je hebt een belangrijke presentatie voor de boeg, je wilt goed voorbereid een assessment ingaan, je netwerkgesprekken effectiever maken of simpelweg beter in staat zijn jezelf te profileren. We werken doelgericht aan je persoonlijke presentatie in de context van je loopbaan. Of het nu gaat om een algemene presentatie-, sollicitatie- of meer specifieke assessmenttraining, je wordt op zeer realistische wijze voorbereid op wat je te doen staat om je verhaal voor het voetlicht te krijgen. Onder meer door te oefenen met levensechte praktijksimulaties en zo nodig een trainingsacteur in te zetten. Door de coachende en realistische aanpak bereid je je niet alleen op grondige wijze voor, je leert ook over (management)competenties in het algemeen en wat je op die terreinen nog meer of anders kunt doen voor je verdere ontwikkeling.

Mijn aanpak

"Door jou te zien, ga ik je jezelf laten zien"

Het leveren van maatwerk is voor mij leidend. Dat betekent dat ik in mijn be- nadering en keuze voor een aanpak zo precies mogelijk ga aansluiten bij jouw specifieke situatie, stijl en wat er op dat moment nodig is. Ook als je uit een andere cultuur of context komt. Ik creëer een zodanige veilige omgeving, dat je zult groeien in bewustzijn en zult durven te ontdekken, experimenteren en anders doen met betrekking tot je ontwikkel- en leerdoelen. Door jou te zien, ga ik je jezelf laten zien. Uiteindelijk is leren de kern van we doen in een traject. Of het nu om een loopbaanvraag gaat of om een wens om bepaalde competenties te versterken. Zonder leren is er geen groei en verbetering. Het leren gebeurt, bijvoorbeeld wanneer je vraag met je persoonlijke functioner- en te maken heeft, door te onderzoeken welke obstakels en oude gewoontes je verhinderen om je doelen te bereiken en met welke nieuwe gedachten en gewoon- tes dit wel lukt. Of wanneer het (ook) een loopbaanvraag betreft, door op te zoek te gaan naar jouw sterke kanten en uit te vinden hoe deze uitgebouwd en beter of breder ingezet kunnen worden. Daarna kijken we naar wat er nog meer mogelijk is en wat er in dat kader ontwikkeld zou moeten worden. Ik zorg voor draagvlak en enthousiasme en laat je ervaren dat je het kunt. Maar geef ook op directe en gestructureerde wijze niet te miskennen feedback. Ik ben jouw stok achter de deur.

En hoe werkt het praktisch?

Efficiënt en zorgvuldig

Ik maak tijd om nieuwe cliënten binnen een week na de aanmelding voor het eerst te zien. Eerst brengen we je situatie, wensen en belemmeringen in kaart. We zorgen dat zowel jij als ik jouw doel(en) helder voor ogen krijgen, waarna ik een inschatting maak van het aantal benodigde contacten en de kosten. Vragen die buiten mijn deskundigheid vallen, verwijs ik door. Een traject is zo kort als mogelijk en zo lang als nodig. Gemiddeld bestaat een traject uit zes gesprekken; trajecten zijn over het algemeen binnen zes maanden afgerond.

Over mij

Ik ben in 1990 afgestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam als Arbeid & Organisatiepsycholoog. Sinds 1997 ben ik zelfstandig gevestigd als psycholoog en coach. Dankzij mijn jarenlange ervaring binnen complexe, veelal internationaal opererende organisaties ken ik de cultuur en spreek ik de taal van het bedrijfsleven. In het Nederlands en in het Engels. Mijn expertise ligt in het toepassen van kennis over menselijk gedrag in de context van werk, ontwikkeling en groei. Ik help mensen hun kracht en hun geestdrift te (her)vinden. Dit doe ik in het bijzonder op drie terreinen: talent en loopbaanontwikkeling, stress en snijvlakzaken, persoonlijke presentatie. Ik werk zoveel mogelijk evidence-based; ik blijf niet hangen in abstracte vergezichten, maar vertaal gedegen gedragswetenschap in praktische, persoonlijke toepassingen waar jij snel mee aan de slag kunt. Behalve Registerpsycholoog Arbeid & Organisatie NIP, ben ik tevens Professional Certified Coach (PCC). Dankzij deze certificering voldoe ik aan zorgvuldig geformuleerde voorwaarden en eisen en ben ik nog beter in staat om mijn kennis om te zetten in een concrete praktijkaanpak. Bovendien ben ik als PCC verbonden aan het kwaliteitskeurmerk van de International Coach Federation ICF, wereldwijd de grootste beroep- sorganisatie voor zakelijke en persoonlijke coaches. Dit keurmerk staat voor internationaal (h)erkende en ethisch verantwoorde kwaliteit.