Efficiënt en zorgvuldig

Ik maak tijd om nieuwe cliënten binnen een week na de aanmelding voor het eerst te zien. Eerst brengen we je situatie, wensen en belemmeringen in kaart. We zorgen dat zowel jij als ik jouw doel(en) helder voor ogen krijgen, waarna ik een inschatting maak van het aantal benodigde contacten en de kosten. Vragen die buiten mijn deskundigheid vallen, verwijs ik door. Een traject is zo kort als mogelijk en zo lang als nodig. Gemiddeld bestaat een traject uit zes gesprekken; trajecten zijn over het algemeen binnen zes maanden afgerond.